<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=600253143510456&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
123.jpg

ProffCom er med i Forum for kunstig intelligens og robotikk Norge (KIRN)

Posted by Tommy Arnesen | 19.feb.2018 08:52:25

Initiativtakerne fra Proffcom, Terki, Buskerud University College Høgskolen i Sørøst-Norge, Techstep, Scandic Hotels og Fredrikstad Energi Marked AS går nå sammen om å etablere et tverrfaglig nettverksforum for utveksling og deling av informasjon og kunnskap på tvers av utviklingsmiljøer og kunder

 

Dette for å skape et norsk fora og en norsk kunnskapsbase hvor man kan få faktainformasjon om hvor denne teknologien er i utviklingen. Det er mye forvirring i markeder i dag med tanke på hvor moden denne teknologien er (KI/Chatbots), og det er mye usikkerhet og villedende informasjon som gjør det vanskelig for beslutningstakere å ta viktige strategiske beslutninger.

Initiativet er godkjent av Norges forskningsråd gjennom skattefunnordningen.

 

Intiativtakerne til opprettelsen av forumet er:

-Hans Olav Bakås - Managing Director Terki AS
-John-Arne Martinsen - Administrerende direktør Proffcom AS
-Aurilla Aurelie Arntzen - Professor i Embedded Systems Buskerud University College Høgskolen i Sørøst-Norge
-Susann Falkenstein - Manager Customer Interactions Scandic Hotels
-Svein Ivar Aadnøy Larsen - Director (VP) Operations Techstep
-Terese Troy Prebensen - Administrerende direktør Fredrikstad Energi Marked AS

Praktisk informasjon om forumet

  • KIRN har et sekretariat bestående personer fra initiativtakerne som vil drive og fasiliteten forumet

  • KIRN er i utgangspunktet åpent for alle som har en relevant interesse for kunstig intelligens og robotikk, men sekretariatet har rett til å nekte opptak eller utestenge deltagelse uten begrunnelse

  • Forumet vil 4 ganger i året gjennomføre fagmøter hvor det før hvert møte vil bli sendt ut agenda med påmelding og kostnader for å delta på møte

  • Møtene vil være en arena for kunnskapsdeling, diskusjoner, treffe ledene aktører med spisskunnskap innenfor områdene. Sekretariatet vil jobbe for å sette sammen kvalitative, nyttig og interessant innhold i disse møtene, slik at det kan gi nyttig verdi for deltagerne. Deltagere kan også melde ønsker til sekretariatet i forhold til agenda osv

  • Demonstrasjon av løsninger i tidlige «proof of concept» faser og sparring med tanke på utfordringer, teknologivalg og implementasjon

  • Tekniske utfordringer og muligheter ut fra norske forhold, deriblant erfaringer med tilgjengelige NLP/NLU ressurser og maskinlæring for norsk språk

 

New Call-to-action

Topics: Nyheter

Written by Tommy Arnesen

Tommy jobber som markedskonsulent i ProffCom. Han er lidenskapelig opptatt av gode kundeopplevelser og teknologien som muliggjør fremtidens kundereiser, og selvsagt det å skrive om disse temaene!

Nylige innlegg