<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=600253143510456&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
123.jpg

Revidert markedsføringslov kan få store konsekvenser for norsk næringsliv

Posted by Svein Rasmussen | 27.mar.2017 13:12:59

Bransjeorganisasjonene Nordma og Virke, har det siste året vært i tett dialog med politikere og departementet om det reviderte lovforslaget som etter all sannsynlighet blir vedtatt av stortinget 2. mai 2017.

 

Carsten Gunnarstorp, daglig leder i NORDMA, forteller at det første signalet som ble gitt da det ble kjent at markedsføringsloven skulle endres, var at man ikke lenger ville kunne kontakte egne kunder uten eksplisitt samtykke. (gjelder de som har reservert seg i Brønnøysundregisteret.) Etter mange runder med forhandlinger og informasjon, er det god dialog, men ingen ting er klart enda. Ved spørsmål om når vi kan forvente å få svar på resultat av fremlagt forslag, sier Gunnarstorp at komiteens innstillingsforslag blir fremlagt for stortinget til endelig behandling og eventuell beslutning tirsdag 2. mai. Sannsynligheten for videre justeringer av beslutningen i etterkant av dette er liten, da Stortinget stort sett følger de innstillingene som er blitt behandlet i departementene.


De seriøse aktørene i callcenter-bransjen, både outsourcing-byråer og interne kundesentre, har gjennom bransjeorganisasjonen Virke og NORDMA, vært sterke pådrivere overfor politikere og Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet. På samme måte har representanter for en rekke næringslivsorganisasjoner vært aktive på høringsrundene og gitt klart uttrykk for hva de mener og konsekvensene for de ulike bransjene. Temaet er at dersom forslaget går igjennom vil det ha store konsekvenser for både næringslivet generelt, forbrukere og også for arbeidsplasser.

-Om forslaget går igjennom, vil vi anta at det blir en tilpassingsperiode før endelig nye bestemmelser trer i kraft. Det blir spennende å følge innspurten og se hva de endelige reglene blir, sier Carsten Gunnarstorp.

 

Hva blir konsekvensene?

Om forslaget går igjennom slik opprinnelig foreslått, vil det kunne bli store konsekvenser for enkelte bedrifter og bransjer. Dette er noen av hovedpunktene:

  • Kontakt med egne kunder vil ikke bli tillat med mindre kunden har gitt eksplisitt tillatelse til dette.
  • Det beregnes at ca 75 prosent av de som er kunder hos en leverandør er reservert i Brønnøysundregisteret, og faller da under kategorien som blir berørt av lovforslaget.
  • Det har også vært diskutert begrensninger i forhold til salg på inngående kundeservicesamtaler. Dette er dog ikke avklart

 

Konsekvensene kan bli store for de fleste bransjer, samtidig som at det vil kunne gå utover forbrukerne. Bedrifter hvor de har kundeforhold kan da ikke lenger ringe for å informere om muligheter for å spare penger på å skifte avtaler eller lignende. Dette gjelder for eksempel innenfor telefoni, strøm, avis, bredbånd, forsikring, bank, reiseliv osv.

Situasjonen i dag

I dag er det lov å kontakte privatpersoner via telefon, så lenge de ikke er oppført med reservasjon i Brønnøysundregisteret (Egne kunder kan kontaktes selv om de er reservert). Bruk av adresser til privatpersoner skal vaskes mot reservasjonsregisteret i Brønnøysund og «døderegisteret» en gang pr måned. Det vil fortsatt være tillat å kontakte egne kunder via mail og SMS. For bedriftsmarkedet er det ingen begrensninger i å kontakte pr telefon.

Hva mener de politiske partier og bransjen?

Forslaget har møtt kraftig kritikk fra flere hold. Aktører innenfor blant annet forsikring, medier, energi, telefoni, bredbånd og reiseliv har hevdet at forslaget, dersom det blir vedtatt, vil gi kundene en dårligere tjeneste. Dette synet får bransjen gehør for på Stortinget.

– Det virker underlig å vedta en lov som vil forby for eksempel et forsikringsselskap å ta kontakt med egen kunde for å tilby en bedre forsikring, mener Hege Haukeland Liadal (Ap), medlem av Stortingets familie- og kulturkomite.

Arbeiderpartiet ønsker å opprettholde denne muligheten til å ringe egne kunder, og alt tyder derfor på at partiet går imot forslaget. Spørsmålet er hva Regjeringens støttepartier Venstre og KrF vil gjøre fremover.

 

I ProffCom er vi svært opptatt av utfallet av dette lovendringsforslaget, og oppdateres via vår markedsdirektør Svein Rasmussen (undertegnede red. Adm). ProffCom er også aktivt med i bransjenettverket i NORDMA/Virke som er pådrivere i arbeidet. Vi kommer tilbake med mer på dette området når det blir klart hva som er endelig utfall

Svein Rasmussen i proffCom og Carsten Gunarstorp i NORDMA har tett dialog vedrørende revisjon av markedsføringsloven

Svein Rasmussen (t.v) i ProffCom og Carsten Gunnarstorp i NORDMA (t.h)

 

 

Topics: Nyheter

Written by Svein Rasmussen

Svein er vår markedsdirektør. Han er grunder av ProffCom og etablerte selskapet i 1999. Det er særlig kunnskap om Direct Marketing-konseptet med Call Center/Kundeservicestrategi som er Svein sin hovedkompetanse. Svein jobber tett på bransjeorganisasjonene Virke og NORDMA.

Nylige innlegg