<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=600253143510456&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
123.jpg

Hvis en chatbot er så smart, hvorfor kan den ikke lære seg selv?

Posted by ProffCom | 22.04.20 13:29

 

 

De beste chatbotene håndterer nå flere tusen forskjellige spørsmål fra kundene med stor nøyaktighet, men det ligger mange timer med «robot trening» fra dyktige AI-trenere for å oppnå et slik resultat. Det er en av utfordringene som utviklerne bak teknologien jobber med for fullt, og nå kommer resultatene på flere områder.

De som «bygger» chatbots vet at den største utfordringen ligger i å identifisere alle mulige spørsmål for så å systematisere det inn i et hierarki som boten forstår. Her ligger den første store teknologiske nyvinningen. Enkelt forklart så tar man hele den eksisterende chat loggen og dumper den inn i boten. Ved hjelp av en nyutviklet algoritme blir chatlogen analysert, systematisert og bygget opp som et ferdig hierarki. Det gjør den videre jobben mye raskere og enklere for AI-trenerne. Det som tidligere best kan beskrives som en «cold start» blir nå snudd til en «fast start».

Den neste store hjelpen kommer når chatboten er i jobb for å betjene kundene. Er det spørsmål chatboten ikke automatisk kan besvare, kommer den opp med forslag, så kan AI-trenerne bare godkjenne riktig svar eller korrigere og godkjenne.

Dette gjør det mulig å bygge en Chatbot fra start til live på bare 10 dager og reduserer implementasjons- og vedlikeholdskostnadene betraktelig. I tillegg finnes det som kalles hyllevare eller ferdige intensjoner som kan gjenbrukes enten det dreier seg om generelle spørsmål eller spørsmål knyttet til faktura. Til sammen gir dette muligheter for langt flere bedrifter å implementere kunstig intelligens som en del av kundeservicen.

Topics: Kunstig intelligens, Maskinlæring

Written by ProffCom