<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=600253143510456&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
123.jpg

Kunstig intelligens på godt norsk

Posted by Tommy Arnesen | 07.10.19 12:44

Syns du det fort blir mange nye begreper å forholde seg til når foredragsholdere, bedrifter og andre forståsegpåere snakker om kunstig intelligens og chatbots? Du er ikke alene. I dette innlegget skal vi hjelpe deg på vei til å bli en mester i å bruke vanskelige ord og uttrykk som får deg til å virke kunnskapsrik når du snakker om AI.

 

Vi skal vel kanskje ikke være den som roper høyest om begrepsbruk knyttet til kunstig intelligens. Vi har jo strengt talt skrevet hyppig om det på bloggen i nærmere to år, med dertil egnet bruk av fremmed- og lånord. Derfor kan det være hensiktsmessig å ta en fot i bakken for å faktisk gjøre det tydelig hva vi snakker om når vi diskuterer de ulike termene knyttet til temaet.

 

Kunstig intelligens – en ordbok

Her følger en liste over ord som blir mer og mer vanlig, og som det kan være greit å ha en forklaring på:

 

AI:
Artificial Intelligence, eller kunstig intelligens. Dette kan vel på mange måter sies å være essensen av alt vi snakker om når det kommer til alt som heter opplæring av maskiner til å utføre oppgaver som mennesker vanligvis måtte vært en del av. Talegjenkjennelse, oversettelser og visuell tolkning som maskiner utfører på egen hånd er alle eksempler på kunstig intelligens.

 

Chatbot:
Chatbot er én form for kunstig intelligens – men samtidig ikke. Du får chatboter i flere ulike varianter. Du har de enkle og regelbaserte botene som kun gir deg svar basert på bestemte triggeord eller kommandoer som er ferdig programmert. Chatbots basert på kunstig intelligens er mer avanserte i måten de er bygget, og er de vi gjerne snakker om når vi diskuterer bots i vår kontekst.

 

Hybrid bot:
En hybrid bot er en kombinasjonsløsning hvor man kombinerer både en chatbot og menneskelig assistert chat. Typisk bruk av denne løsningen er i de kundesentrene hvor man tilbyr en bot-løsning som først forsøker å løse kundens problem. Mislykkes den, vil den tilby mulighet til å overføre kunden til en menneskelig agent.

 

kunstig intelligens har mange ulike ord og uttrykk. Hva betyr de?

 

Conversational AI:

Conversational AI er en alternativ måte å beskrive en chatbot basert på kunstig intelligens. Ettersom man ser at ulike måter å bygge boter på, og ulike former for bruk av kunstig intelligens, ser man også et behov for å kunne differensiere måten man omtaler dem. Conversational AI er en av dem. Dette er den foretrukne måten å beskrive chatbots i bransjen per oktober 2019.

 

Maskinlæring:

Maskinlæring er hvordan den kunstige intelligensen selv lærer ny kunnskap og måter å utføre oppgaver og prosesser på egen hånd, uten at den må omprogrammeres av et menneske. Dette skjer med bakgrunn i algoritmer.

 

Natural language processing (NLP):
Dette begrepet brukes ikke bare i AI-sammenheng og handler om forståelse.
NLP handler om alt som kan relateres til hvordan en maskin forstår input fra et menneske – altså at den kunstige intelligensen forstår det kunden, eller sluttbrukeren, faktisk skriver i chaten.

 

Robottrener:

Selv om maskinlæring betyr at den kunstige intelligensen skal kunne lære en del selv, betyr det ikke at man ikke må trene den til forståelse. Det er her robottrenere, eller AI-trenere, kommer inn i bildet. Det er disse menneskene som setter opp hierarkiene som den kunstige intelligensen jobber ut fra og som danner basisen for hva den skal kunne forstå. Robottrenere er også ansvarlig for å monitorere all kunnskap boten skal ha, og sørge for at det ikke er noen feil i treningsdata og testdata som AI-en benytter seg av for å kunne gjøre noe fornuftig.

 

Virtuell assistent:

Samlebegrep for ulike former for AI. Se for deg en virtuell assistent som en automatisert kundeservice eller assistent som kan hjelpe deg med å utføre spesifikke oppgaver. En VA kan ha ulike grensesnitt: Både i tekstform (chat-basert) eller som en stemmestyrt assistent (Google Home, Amazon Alexa, Siri osv)

 

Dette er de begrepene som blir brukt mest hyppig når vi snakker om kunstig intelligens i vår bransje. Forhåpentligvis har du her fått et oppslagsverk som gjør ordene litt mer forståelige, og bidrar til at også du kan virke faglig oppdatert når dere har diskusjoner rundt kaffeautomaten

 

Lykke til!

 

 

 

Topics: Kunstig intelligens

Written by Tommy Arnesen

Tommy jobber som markedskonsulent i ProffCom. Han er lidenskapelig opptatt av gode kundeopplevelser og teknologien som muliggjør fremtidens kundereiser, og selvsagt det å skrive om disse temaene!