<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=600253143510456&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
123.jpg

Slik reduserer du sykefraværet på arbeidsplassen

Posted by Tommy Arnesen | 09.02.17 13:15

Opplever du et unødvendig høyt fravær på din arbeidsplass, grunnet sykdom- Enten via egenmelding eller sykemelding? I 3. Kvartal 2016 var sykefraværet i Norge 6,28 prosent (SSB). Det er mye høyere enn i våre naboland! I følge Ekonomifakta var fraværet i Sverige på 4,1 prosent ved forrige måling.

For menn var andelen sykemeldinger i 3. Kvartal på 4,01 prosent, og egenmeldinger 0,84 prosent. For kvinner var tilsvarende andel på 6,84 og 1,12 prosent. Grafene fra SSB viser at dette er tall som stadig går ned, noe som er en positiv utvikling. Likevel koster dette bedrifter mye penger, og fordelene ved å redusere fraværet ytterligere, er mange.

 

Reduser sykefraværet på din arbeidsplass ved å legge til rette for den enkelte ansatt

 

Første bud for å redusere sykefravær er like banalt som det er effektivt; forebygg. Ved å tilpasse arbeidsmiljøet til dine ansatte og tilrettelegge for den enkeltes behov vil du kunne forhindre flere grunner til fravær. Har du ansatte med tidligere skader som kanskje trenger litt ekstra oppmerksomhet i form av en bedre tilpasset stol? Har du en ansatt som ikke tåler å sitte for mye foran en skjerm? Da kan kanskje løsningen være å tilpasse arbeidsoppgavene til vedkommende, slik at man slipper plagene.

 

På mange måter er sykefravær og kostnader knyttet tett sammen. Ofte regnes det i tapte kroner for en ansatt sin arbeidsinnsats. Man må dog også ta høyde for at et lavt sykefravær også vil medføre mindre belastning på kolleger, mer stabil produksjon og en høyere kvalitet for kundene.

 

For å både forebygge sykefravær, og gjøre det enklere for den enkelte ansatte å komme raskt tilbake i jobb, kan det gjøres tiltak som kan deles inn i tre ulike kategorier

  • Sosiale tiltak
  • Fysiske tiltak
  • Organisatoriske tiltak

Sosiale tiltak kan dreie seg om alt fra å gi støtte eller oppfølging eller trygge det sosiale miljøet på arbeidsplassen.

Av fysiske tiltak kan det nevnes, som allerede nevnt, å for eksempel tilpasse møblement til å passe for en ansatt som har et visst fysisk behov.

Når det kommer til organisatoriske tiltak er det snakk om avgjørelser som f. Eks å endre arbeidstider til å passe bedre den enkelte, arbeidstempo, tilby opplæring eller omskolering.

Mye av ansvaret for å holde sykefraværet nede, ligger hos lederne i en bedrift. Det er de som kan ta avgjørelser som er til fordel for den enkelte ansatt. Derfor er det viktig at veien til nærmeste leder ikke blir for lang og at du sørger for å ha kompetente ledere som følger opp den enkelte ansatt. Det vil bedriften tjene på i lengden!

 

I ProffCom er en av våre oppgaver å hjelpe våre kunder med nok bemanning til enhver tid. Kan vi kanskje hjelpe deg og din bedrift?

 

 Les mer om hva vi gjør

 

Topics: HMS

Written by Tommy Arnesen

Tommy jobber som markedskonsulent i ProffCom. Han er lidenskapelig opptatt av gode kundeopplevelser og teknologien som muliggjør fremtidens kundereiser, og selvsagt det å skrive om disse temaene!