<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=600253143510456&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
123.jpg

Sørg for en god onboarding av nye medarbeidere

Posted by Tommy Arnesen | 05.09.18 14:29

Kontrakten er skrevet under, og første arbeidsdag for din nye medarbeider har endelig kommet. Sist var det kandidaten som skulle overbevise deg – nå må du sørge for at den nyansatte finner seg til rette, og faktisk får lyst til å bli værende i bedriften. Hvordan gjør du dette på best mulig måte?

 

Alle bedrifter har ulike praksiser for hvordan de tar imot nye ansatte. Enkelte har lange prosesser som drar ut i flere uker etter oppstart. Hos andre kastes man ut på dypt vann og forventes å svømme allerede etter et par dager. Fasiten på hva som er rett og galt her er ekstremt subjektivt, og dermed vanskelig å gi et konkret svar på. Det er likevel noen tiltak og aktiviteter som vi mener burde på plass når du tar imot nye medarbeidere

 

Fire tips til aktiviteter som burde utføres ved onboarding:

 

  • Introduksjon til teamet: Den nyansatte må bli introdusert til de nærmeste kollegene så fort som mulig. Deretter kan man også introduseres for øvrige ansatte. Her blir de øvrige ansatte klar over at det er en ny person på jobb, og man får vite litt om vedkommende. At den nye skal klare å huske alt om de som allerede jobber der, er nok litt mye å forvente i den første perioden. 

  • En fadderordning hvor en av de ansatte tar seg litt ekstra av den nye den første perioden. Dette kan være en god idé, dersom dette er praktisk gjennomførbart

  • Introduksjon til bedriften: En person i lederstilling burde sette seg ned med den nyansatte for å gi en introduksjon til selskapets historie, verdier og visjon. Hva er det egentlig denne bedriften ønsker å utrette? Få bedriftens misjon inn under huden på den nyansatte så fort som mulig

  • Hvilke funksjoner har de ulike personene i bedriften: Litt avhengig av selskapets størrelse, kan det være hensiktsmessig å gi den nyansatte en introduksjon til hvordan strukturen i selskapet ser ut. Hvem er leder for hva og hvor jobber de ulike ressursene?

 Sett av tid til en god onboarding av dine nye ansatte. Dette sørger for at de føler seg raskere hjemme i bedriften

 

Sett av tid i kalenderen til oppfølging: Som leder burde du sette av tid i egen kalender til å bli ordentlig kjent med den nye ansatte. Dette gjøres både i form av oppfølgingssamtaler, men også ved uformell prat i løpet av den første tiden. Kanskje setter du av lunsjen din, eller kanskje en middag, til den nye personen? Ved å bli fort kjent er det også lettere for den nye å finne seg til rette

 

Litt avhengig av stilling den nye ansatte har, vil det også være en del praktiske gjøremål som må utføres ved oppstart. Likevel er det enkelte ting som man kan gjøre klart på forhånd: 

  • Sørg for at PC og arbeidsplass er klargjort til å motta en ny ansatt

  • Sett opp alt av tilganger, epostadresser og annet IT-teknisk

  • Produser opp adgangskort eller nøkler slik at dette er klart første arbeidsdag

  • Om den ansatte skal ha visittkort: bestill dette slik at de blir levert før oppstart

  • Hent inn info om skattekort

Kort og godt burde alt nødvendig av arbeidsredskaper og verktøy være på plass ved første arbeidsdag, slik at den nye kommer i gang med jobb så fort som mulig.

 Onboarding av nye medarbeidere burde innebære at alt nødvendig utstyr burde være tilgjengelig ved første arbeidsdag

En dårlig onboarding er å gi noen en PC og si ”her skal du sitte”, for så å overlate dem til seg selv og sine kontraktsfestede arbeidsoppgaver. Ved å gjøre dette riktig kan du sørge for at den nyansatte får et godt inntrykk av bedriften din, som også gjør at de føler seg godt ivaretatt allerede fra dag en. Føler de ansatte seg godt ivaretatt, er sannsynligheten også stor for at de blir værende i bedriften lenger

 

Hvilke rutiner har din bedrift for introduksjon av nye ansatte?

 

Topics: Kundeservice, Personal

Written by Tommy Arnesen

Tommy jobber som markedskonsulent i ProffCom. Han er lidenskapelig opptatt av gode kundeopplevelser og teknologien som muliggjør fremtidens kundereiser, og selvsagt det å skrive om disse temaene!