<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=600253143510456&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
123.jpg

Stabil, fleksibel og lovlig bemanning. Også etter lovendringen 1. april 2023

Posted by ProffCom | 20.03.23 09:00

Fra 1. april 2023 gjøres det relativt kraftige innstramminger i adgangen til å leie inn arbeidskraft i norske bedrifter. Formålet er å sikre bruken av direkte ansettelser i mye større grad enn i dag. I bransjer hvor hvor behovet for personell svinger mye etter sesong, vil dette føre til en svekket fleksibilitet. Men slik behøver det ikke være!

 

La oss bare oppklare dette med en gang: Når vi nå snakker om denne lovendringen, er det snakk om innleie av ressurser fra vikarbyråer til typisk sesongbetonte jobber som for eksempel julehjelp eller lignenede. Etter 1. april blir det i praksis kun adgang til innleie fra bemanningsforetak til reelle vikariater – typisk i forbindelse med permisjoner, sykefravær og lignende hos egne ansatte.

Loven har fått støtte fra fagforeninger og arbeidstakerorganisasjoner, som mener den vil gi ansatte bedre rettigheter og trygghet i arbeidslivet. Men den har også fått kritikk fra arbeidsgivere og næringslivsorganisasjoner, som mener den vil begrense deres fleksibilitet og øke kostnadene.

 

Du kan lese om alle endringene i den nye lovgivningen her 

 

Fleksibilitet uten bruk av vikarer

For mange bransjer har bruk av vikarbyråer vært en essensiell del av det å løse utfordringer knyttet til bemanningssituasjonen i ferier og spesielle tider på året. Dette er også noe vi har sett innen kundeservicebransjen.

Med de nye innstrammingene som nå kommer, faller denne muligheten bort i de aller fleste tilfeller hvor en vikar kunne løst problemene. Av disse årsakene vil en hel rekke kundesentre kunne oppleve en vesentlig redusert fleksibilitet når det kommer til sesongbemanning, og behovet for å skalere opp eller ned operasjonen ettersom trafikken svinger.

 

Heldigvis finnes det likevel gode alternativer for bedrifter med et behov for en fleksibel bemanning - spesielt innen kundeservice.  En leverandør av kundeservicetjenester, vil kunne bistå selskaper og kundesentre med muligheten til å skalere opp bemanningen i perioder med høy trafikk (og ned igjen når trafikken avtar), uten å måtte ansette midlertidige personell eller bruke vikarbyråer. Det betyr at dere ikke lenger behøver å jakte etter midlertidig ansatte, som kan kan være både tidskrevende og kostbart. I stedet kan dere fokusere på å gi best mulig kundeservice til kundene, sammen med en partner som har rendyrket kundeservicefaget og hele tiden jobber for å skape de beste resultatene. 

 

Hvorfor er det ok å benytte en kundeservicepartner når vikarbruk ikke er ok?

Svaret på dette spørsmålet henger sammen med nettopp det faktum at innstrammingene som nå kommer, handler om å få flest mulig arbeidstakere inn i en fast ansettelse. En bedrift som for eksempel ProffCom er ikke et vikarbyrå, men en tjenestetilbyder med fast ansatte kundebehandlere. 

Av denne enkle, men svært viktige grunnen, kan vi fremdeles tilby et like godt produkt som vi alltid har gjort, men nå også være med på å sikre fleksibilitet for enda flere aktører som driver med kundeservice, og som nå vil måtte skape fleksibilitet i driften på en annen måte enn ved å benytte vikarer.

 

Rammes din bedrift av de nye innstrammingene? Vi kan hjelpe deg med å opprettholde en stabil og fleksibel bemanning - helt uten bruk av vikarer!

Få en uforpliktende demonstrasjon

Topics: Rekruttering, Personal, Ledelse

Written by ProffCom