<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=600253143510456&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
123.jpg

5 fordeler ved å være en leder

Posted by Tommy Arnesen | 11.07.18 12:22

Er du en sjef eller en leder? Utfallet av hva du svarer kan ha en langt større konsekvens enn hva du tror – for er du en leder, og en dyktig en som sådan, vil du ha langt større sjanse for å lykkes i jobben din, enn om du definerer deg som sjef

 

Du har sikkert hørt det før, i diverse foredrag holdt av såkalte business-coacher, på inspirerende bilder på internett eller fått høre det selv på kontoret: en sjef er bare en som bestemmer, og ikke får til noen ting, men en leder er en som bygger opp medarbeidere og sikrer suksess. Det hele har blitt en klisjé, men det har faktisk noe for seg. For det er nemlig slik at en dyktig leder kan få en del fordeler ut av sin posisjon, som ikke nødvendigvis en som definerer seg som «sjef» får til.

 

1. Påvirkningskraft:

En dyktig leder har påvirkningskraft på bedriften vedkommende jobber i. Ikke nødvendigvis i ord, men i handling. Leder du en avdeling på en god måte, og har medarbeidere under deg som trives på jobb, og med deg som leder, er dette med på å påvirke bedriften i en positiv retning. La oss se på kundeservice som eksempel. Har du en dyktig kundeserviceleder, vil du også få medarbeidere som yter god service, som sørger for at selskapet ditt får en positiv mottagelse i markedet.

 

2. Konstant utvikling og forbedring:

En «sjef» kan fort bli sittende på kontoret sitt, gjøre forefallende arbeid, og kun være nærmeste overordnede til en hel avdeling. Man ser kanskje bare han eller hun når ting har gått dårlig, og det inviteres ikke til en dialog. En dyktig leder legger opp til at de ansatte kan komme med tilbakemeldinger på hva som fungerer bra, og hva som fungerer mindre bra. På denne måten vil lederen til enhver tid få muligheten til å forbedre seg på områder som trengs å jobbes med.

 en leder drar med seg sine medarbeidere og samarbeider med dem, som et team

 

Les også: Fem ting å se etter i en god serviceleder

 

3. Mindre stress i hverdagen:

En sjef som ser KPI’ene han eller hun bli målt på, bare dale, kan fort bli stresset. Hva er det som skjer med avdelingen, og hvordan fikser man den? Sjefen vil sannsynligvis ikke få stor sympati når vedkommende holder tordentalen om hvor dårlig det går, men lederen vil kunne klare å snu skuta ved å snakke til de ansatte på en måte som gjør at de virkelig forstår, og engasjerer seg i å forbedre arbeidet sitt.

 

4. Motiverte ansatte:

En som setter seg selv på toppen og ser ned på de øvrige ansatte, skaper ikke mye motivasjon. En leder derimot, ser individene i gruppen og får frem det beste i hver enkelt medarbeider. Dette skaper motivasjon til å hver dag yte det beste man har.

 er du en sjef eller en leder? Forskjellene på disse rollene kan være store!

 

5. Lojale ansatte:

Er det noe som er dyrt og ressurskrevende, er det høy turnover på ansatte. Rekruttering av nye mennesker, og å få satt dem i produksjon kan ta lang tid, og er unødvendig dyrt å holde på med dersom det ikke er strengt nødvendig. Ved å være en dyktig leder, sørger du for at de ansatte er fornøyde på jobben, føler seg verdsatt og dermed blir værende i stillingen lengre. Det kan også påvirke sykefraværet på en positiv måte.

 

Leste du: Hva er god serviceledelse?

 

Dette er en liste som kunne vært mye lengre, men her fokuserer vi på de umiddelbare fordelene som man vil kunne se en effekt av etter kort tid. Bare ved å ha rett person i rett stilling som leder for teamet, vil man kunne oppnå fordeler som man aldri ville oppnådd med en «sjef». Det innebærer fordeler for de ansatte, bedriften, og ikke minst: lederen selv!

Topics: Kundeservice, Rekruttering, Personal

Written by Tommy Arnesen

Tommy jobber som markedskonsulent i ProffCom. Han er lidenskapelig opptatt av gode kundeopplevelser og teknologien som muliggjør fremtidens kundereiser, og selvsagt det å skrive om disse temaene!