<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=600253143510456&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
123.jpg

Dropp å besvare rutinehenvendelsene!

Posted by Tommy Arnesen | 11.04.17 12:56

Har du noen gang spurt deg selv hvordan du kan spare penger, tjene mer og samtidig ha en stabil bemanning som slipper å ta seg av alle rutineoppgavene som oppholder de ansatte? Det trenger ikke å være så vanskelig!

 

I løpet av en arbeidsdag på kundeservice opplever en kundeservicemedarbeider en stor del rutinemessige henvendelser. De henvendelsene man nesten kan besvare i blinde. Samtidig har bedriften kanskje mange oppgaver som de ansattes dyptgående kompetanse behøves til, som det rett og slett ikke blir tid til. Kanskje er dette også arbeidsoppgavene som plutselig utløser en helt ny inntjening for bedriften? Hvordan løser du denne situasjonen? For noen vil løsningen være å ansette flere kundekonsulenter for å svare på den økte trafikken. Men hva om trafikkmengden svinger? Da kan jo umulig dette være lønnsomt, ettersom du risikerer å sitte med overbemanning i enkelte perioder av året.


Kan outsourcing av kundeservice være løsningen?

En fleksibel samarbeidspartner på kundeservice kan hjelpe deg med å bemanne dine kanaler etter behov. Fordelen med dette er at man aldri blir sittende med overflødige ressurser internt, da de ansatte hos samarbeidspartneren alltid har andre oppdrag å koble seg på, dersom din trafikk ikke er stor akkurat der og da. På den måten sikrer man å faktisk bare betale for de timene eller minuttene som jobbes og ikke for dødtid.

En slik løsning frigjør interne ressurser, og gjør at dine ansatte kan ta ansvar for mer komplekse problemstillinger og oppgaver enn hva de ville hatt tid til ellers. Dette er igjen med på å spare deg for penger, øke inntektene dine og ikke minst gir det de ansatte en større motivasjon enn å besvare enkle rutinehenvendelser.

 

En ekstern samarbeidspartner på kundeservice vil kunne bidra med så enkel eller avansert oppgaveløsning som du selv bestemmer. Derfor er det viktig å også ha i bakhodet at man velger en samarbeidspartner som har dyptgående kompetanse innen kundeservicefaget, og som evner å sette sine medarbeidere inn i oppgaver som gjerne krever litt. Det skal jo tross alt ikke være noen forskjell på dine internt ansatte, og de som leies inn. Verken i kunnskap eller dyktighet

 ved å bruke en ekstern kundeservicepartner kan man redusere belastningen på egne ansatte og sørge for stabil bemanning året rundt

 

Her er noen konkrete punkter som en ekstern kundeservicepartner (outsourcet kundeservice) vil kunne gjøre for deg:

  • Frigjøre interne ressurser: Dine ansatte vil få frigjort tid til å ta seg av oppgaver som kanskje er viktigere enn rutinehenvendelsene
  • Det er mye mer fleksibelt enn å ansette flere interne konsulenter: Du opplever kanskje trykk der og da. Men hva om det avtar? Da vil dette fort koste for mye, og du har større utgifter enn nødvendig
  • Bemmaningsstyring blir enklere: Veldig mye enklere, faktisk. Samarbeidspartneren tar jo seg av dette for deg! 
  • Du slipper ferievikarer, deltidshjelper eller andre midlertidige ansettelser: Ettersom de ansatte hos en outsourcet partner gjerne jobber med 2-3 oppdrag parallelt, vil det alltid være nok å gjøre, selv om din trafikk svinger. Samarbeidspartneren sørger for at det alltid er stabil bemanning i dine kanaler
  • Dine ansatte får mer tid til viktigere oppgaver: Ved å slippe å besvare alle rutinemessige henvendelser, frigjør du tid som dine ansatte kan bruke på andre oppgaver. Kanskje er det oppgaver som er med på å sikre økt inntjening for din bedrift.
  • Det øker dine ansattes motivasjon: Ved å ikke utføre rutineoppgaver dag ut og dag inn, gir du de ansatte en økt motivasjon til arbeidet de gjør. Ingen syns det er gøy å gå på repetisjon, og ved å frigjøre ressursene dine til mer omfattende oppgaver, kommer de også til å føle seg viktigere i organisasjonen. Dette gir også økt mulighet til å ta ut kundekonsulenter til trening, opplæring, møter o.l. uten at det da gir økt belastning på de andre i kundesenteret.
  • Du kan tilby utvidet åpningstid: Du kan velge å ha en stabil bemanning i ditt eget kundesenter innenfor vanlig kontortid og la samarbeidspartneren din håndtere kvelds- og helgeåpent. På den måten gir du kundene dine en høyere tilgjengelighetsgrad samtidig som det ikke medfører noen økt belastning på dine egne ansatte.

 

En ekstern partner på kundeservice vil ikke bare kunne besvare dine rutinehenvendelser for deg. En strategisk samarbeidspartner vil kunne bistå deg i alle ledd av å gjøre dine kunders opplevelse så god som mulig. Dette kan være alt fra å bidra med å optimalisere dine nettsider for lettest informasjonstilgang, til å automatisere de enkleste oppgavene du har. Vi har skrevet et innlegg om dette tidligere, som du kan lese her

 

Kan vi kanskje hjelpe deg med rådgivning når det kommer til ekstern kundeservice?

Prat med oss! 

Topics: Kundeservice

Written by Tommy Arnesen

Tommy jobber som markedskonsulent i ProffCom. Han er lidenskapelig opptatt av gode kundeopplevelser og teknologien som muliggjør fremtidens kundereiser, og selvsagt det å skrive om disse temaene!