<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=600253143510456&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
123.jpg

Hvordan beholder du dine ansatte?

Posted by Tommy Arnesen | 09.06.17 12:05

Det er ikke noen hemmelighet at enkelte bransjer sliter mer med gjennomtrekk og turnover på ansatte, enn andre. Hva kan man gjøre for å sikre at ansatte vokser i jobben sin og ønsker å bli værende?

 

Nye ansatte under prøvetid er kanskje de som er i en mest sårbar posisjon når det kommer til det å slutte i en jobb. De første månedene en ny ansatt er i bedriften, er med på å forme hvordan personen klarer å knytte seg til sin stilling, og organisasjonen. I denne perioden er det også kritisk hvordan oppfølgingen av den nye ansatte blir gjennomført: Innføring i arbeidsoppgaver, introduksjon til de øvrige ansatte, innføring i bedriftskulturen og tett oppfølging er med på å øke sjansene for at den nyansatte finner seg godt til rette. Skap en følelse hos vedkommende at han eller hun har tatt et riktig valg ved å begynne å jobbe hos deg, og mye er gjort.

 

Les også: Slik ansetter du rett kandidat til kundeservice

Etter prøvetiden

Hvordan beholde dine ansatte. Oppfølging og tilrettelegging er med på å knytte den nyansatte tettere mot din bedrift

Enten du er HR-ansvarlig, teamleder, daglig leder eller på en annen måte har personalansvar, er du nødt til å følge opp dine ansatte. Dette gjelder også nye ansatte. Det er vanlig at man har en samtale på slutten av prøvetiden, hvor man kartlegger hvordan det første perioden i bedriften har vært. Kan det være hensiktsmessig å ta en avklaring på hvordan den nyansatte trives også før dette?
Her er fem gode råd du for hvordan du kan sørge for å knytte tette bånd med den ansatte, lenge før prøvetiden går ut:

 

  1. Etterprøv om forventningene du har skapt igjennom ansettelsesprosessen er ivaretatt

  2. Sørg for at den faglige utviklingen er i rute og at den ansatte tilegner seg nødvendig kompetanse for å utføre sine arbeidsoppgaver best mulig

  3. Snakk med den ansatte om trivselen på arbeidsplassen. Er det eventuelt noe du som arbeidsgiver kan gjøre for at den ansatte skal få det helt topp på jobb?

  4. Følg opp de målsetningene dere sammen har ført opp. Hvordan etterlever den ansatte forventingene?

  5. Er du en sjef for den ansatte, eller en leder? Sørg for å lede den ansatte i han- eller hennes arbeid. Ikke sjef over arbeidet. Vær også til stede for den ansatte dersom det er noe vedkommende ønsker å ta opp, eller ønsker å spørre om.

 

Lønn er ikke avgjørende

Det finnes alltid de som kun motiveres av økonomiske fordeler. Likevel viser artikler at lønn ikke er det viktigste for å få ansatte til å bli værende i jobben sin. Oppfølgning, som allerede nevnt, videre karrieremuligheter og relasjon til arbeidsgiver er viktigere faktorer enn lønn. Derfor kan det hende at en lønnsøkning ikke er det som skal til for å beholde den ansatte som kanskje lurer på å levere inn oppsigelsen sin. Kartlegg dette med den ansatte, så har du større mulighet til å beholde vedkommende i jobben sin.

 

 

Ps. Jobber du innen salg eller kundeservice, kan vi på det varmeste anbefale vår siste ebok.
Den kan du laste ned helt gratis!

New Call-to-action

 

 

Written by Tommy Arnesen

Tommy jobber som markedskonsulent i ProffCom. Han er lidenskapelig opptatt av gode kundeopplevelser og teknologien som muliggjør fremtidens kundereiser, og selvsagt det å skrive om disse temaene!