<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=600253143510456&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
123.jpg

Året 2022 i ProffCom

Posted by ProffCom | 20.12.22 10:58

2022 er på hell, og vi er et år med erfaringer, opplevelser og nyheter rikere. Det er på tide å oppsummere oppturene, læringen og våre tanker rundt året som snart er over. Det er nemlig ikke til å stikke under en stol at dette året har bydd på mye spennende!

 

ProffCom har fått nye eiere

I mai kunne vi melde at ProffCom har fått nye eiere. Våre nye eiere er det svenske outsourcingselskapet Releasy Customer Management AB.
Det var naturlig nok knyttet en viss spenning til hvordan dette kom til å påvirke vår. Hittil kan vi si at denne prosessen har gått veldig bra. Vi er allerede i gang med å jobbe sammen med Releasy på tre av våre kundeoppdrag, og er med det rustet for å skape gode kundeopplevelser også utenfor Norges grenser. 

 

Kundene er strålende fornøyde

I år har vi for første gang utført en KTI-undersøkelse hos våre oppdragsgivere. Vi er ikke ukjente med å utføre denne typen undersøkelse hos kundenes kunder, men at oppdragsgiverne får gi oss tilbakemelding på denne måten er nytt for oss. 

Spesielt syns de spurte at kompetanse og engasjement hos våre medarbeidere er svært høyt. Fleksibilitet er også et stikkord som går igjen i flere av tilbakemeldingene vi har fått. Dette er gledelig lesing, ettersom dette også er noe av det vi aller mest stolte av i ProffCom: Fleksibiliteten våre engasjerte og kompetente medarbeidere hver dag skaper for de ulike oppdragsgiverne. 

 

Innenfor kategorien dyktighet, er det spesielt tre punkter vi scorer høyt på hos kundene:

  • Har kompetente og engasjerte medarbeidere
  • Er en pålitelig og strategisk partner
  • Har gode KPI i leveranser

 

Disse resultatene er svært gledelige for oss å se, og vitner om en solid innsats hos alle våre dyktige medarbeidere i alt fra drift til KAM-apparat. 

 

Vi ser at stadig flere oppdager fordelene som ligger i å skaffe seg en strategisk samarbeidspartner som bistår med drift av kundeservice, rådgiving og hele tiden sørger for riktig bemanning i kundesenteret. I år har vi inngått samarbeid med intet mindre enn syv nye bedrifter som vi skal levere våre kundeservice-tjenester til. Dette er en tillit vi setter svært høyt.

 

Hjemmekontor, fleksibel hverdag og økt medarbeiderengasjement

Er det noe pandemien har lært oss, er det at hjemmekontor fungerer kjempebra - for de som trives med det. Derfor har vi i ProffCom valgt å la dette stå som et tilbud til de medarbeiderne som ønsker og evner å jobbe hjemmefra. Vi ser av erfaringen vi har opparbeidet oss, at resultatene til de som jobber hjemmefra er vel så bra som de som jobber fra våre faste kontorer. Samtidig er vi opptatt av å fortsatt ivareta det sosiale på arbeidsplassen. Dette gjør vi ved å samle alle medarbeiderne til sosiale sammenkomster, i tillegg til at flere alternerer mellom å jobbe hjemmefra og på kontoret. 

Nytt av året er at vi også har satt opp en egen “hub” for medarbeidere i Trondheim. Her har vi aldri vært etablert før, og dette åpner et helt nytt marked å hente medarbeidere fra. 

 

kundebehandler_proffcom

 

Med en kombinasjon av arbeidssteder, ulike oppdrag og avdelinger jobber vi også systematisk med å måle engasjementet hos våre medarbeidere. Dette var noe vi introduserte i løpet av 2020, og vi så allerede i løpet av første halvår at resultatene stadig forbedret seg. Denne utviklingen har vi tatt med oss inn i 2022, og opplever at medarbeiderengasjementet og temperaturen vi måler, stadig øker. Spesielt ENPS, som vi har en målsetning om at burde ligge på 10, ligger nå på hele 27. Dette vitner om at vi har medarbeidere som trives i rollene sine, og som føler at deres innsats betyr noe. 

 

proffcom inngår samarbeid med simplifaiFortsatt fokus på AI

2022 har naturligvis også bydd på videreutvikling av vårt AI-tilbud. På starten av året, kunne vi dele nyheten om at vi hadde inngått samarbeid med Simplifai, i tillegg til vårt allerede eksisterende samarbeid med boost.ai. 

I løpet av året har vi levert AI-løsninger til flere av våre kunder. Både i form av chatbot-trening og dedikerte boter til mailhåndtering. Vårt AI-verksted utvides hele tiden med nye medarbeidere som læres opp i AI-trening. På den måten sørger vi for å hele tiden kunne etterleve ønskene om leveranse av kunstig intelligens hos den stadig økende mengden kunder som også ønsker å inkludere dette i sitt servicetilbud mot sluttkunden. 

 

 

Rett og slett et skikkelig bra ProffCom-år

2022 har vært et veldig bra år for ProffCom. Vi har stiftet bekjentskap med en rekke nye kunder, fått gode skussmål fra våre eksisterende kunder og fortsetter å ha engasjerte medarbeidere med på laget som trives i jobben sin. For en arbeidsgiver finnes det ikke en bedre tilbakemelding enn nettopp dette. 

 

Det er bare å glede seg til nye utfordringer og nye oppgaver å ta fatt på i 2023. Vi er klare!

 

call to action for kontaktoppfordring

Topics: Kundeservice, Rekruttering, Personal, Kunstig intelligens, Ledelse, Maskinlæring

Written by ProffCom