<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=600253143510456&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
123.jpg

Hvorfor skal man jobbe med kundeservice?

Posted by Tommy Arnesen | 23.01.19 12:56

Er du en av dem som tror at en jobb innen kundeservice bare handler om å få kjeft av kunder hele dagen, og at alle dagene er helt like? Kanskje lærer du ingen ting av det heller? Da tar du ganske så feil!

 

En jobb innen kundeservice kan foregå i mange ulike former – kanskje også i noen former du over hodet ikke tenkte over: Butikkansatt, servitør, kundesentermedarbeider, office support, vaskeriansatt, skomaker, bankmedarbeider eller bussjåfør. Felles for alle disse ulike yrkene, er at du må være dyktig på å omgås og behandle andre mennesker, i tillegg til et minimum kunnskapsnivå om kundebehandling.

 

Hos oss ser vi på oss selv som en av de beste innen kundeservice. Det ser vi ofte gjenspeiler seg i priser og utmerkelser vi mottar - og for å si det sånn: det er ikke ledelsen sin fortjeneste at disse prisene kommer. Det er takket være våre dyktige kundebehandlere.

En kundebehandlers hverdag er aldri lik, men på mange måter veldig lik. Om du liker å jobbe med mennesker, er det knapt en bedre jobb å ha, er vår subjektive mening. Så hvorfor skal du ønske å jobbe med kundeservice?

 

Her er fem gode grunner til hvorfor kundeservice er et fantastisk yrkesvalg:

 

 1. Du utvikler deg som menneske, og medmenneske
  Empati og forståelse for andre menneskers situasjon er en nødvendighet for å kunne levere god kundeservice. Det å vise forståelse for at ikke alle mennesker skjønner hvordan man skal restarte dekoderen sin, eller at det å installere simkortet ikke var like enkelt for Olga på 85, som Morten på 22, er en egenskap som dyktige kundebehandlere har. På mange måter vil det å jobbe som kundebehandler hjelpe deg med å utvikle og forbedre din egen evne til å vise empati, forståelse og tålmodighet overfor andre mennesker.

  En karriere innen kundeservice vil også ruste deg til å behandle mennesker innen andre serviceyrker på en god måte, noe som vil resultere i at du i mange tilfeller vil kunne oppnå bedre service når du selv er kunde et sted.


 2. Du blir helt rå på et produkt eller en tjeneste
  Sannsynligheten for at du kommer til å kunne produktet bedriften deres selger, bedre enn ledelsen selv, er svært stor. Kundeservice handler i stor grad om å supportere kunder som har større eller mindre problemer med produktet deres. Dermed blir du etter hvert også en racer på å finne løsninger, og du blir nødt til å sette deg skikkelig inn i produktet. Dette vil i deg en enorm produktforståelse, og vil samtidig gjøre det lettere for deg å lære andre produkter eller tjenester senere i karrieren. 

  Produktkunnskap er en av mange ting man blir god ved å jobbe i kundeservice


 3. Kundeservice er en god døråpner til andre avdelinger i bedriften
  Ettersom kundeservice sitter såpass tett på både produkt og marked, er kunnskapen til kundebehandlerne uvurderlige sett fra et markedsførings- eller salgsperspektiv. Medarbeidere som starter å jobbe i en kundeserviceavdeling har ofte tendens til å få jobb innen markedsavdelingen, administrasjon eller produktavdelingen på sikt. Med andre ord, kan kundeservice være et genialt sted å starte en lang karriere innen markedsføring eller salg. 


 4. Du blir en ekspert på problemløsning
  Kundeservice handler ikke bare om problem og løsning, men mye av henvendelsene som kommer inn, dreier seg om nettopp dette. Ofte dukker det opp nye og utfordrende problemstillinger som krever en løsningsorientert kundebehandler. Dette fører til at man etter hvert danner seg en fantastisk evne til å se løsning, snarere enn problem når nye utfordringer dukker opp. Det blir nesten en nødvendighet for å komme igjennom dagen.

  Dette er en utrolig god egenskap å ha med seg videre i karrieren – enten du jobber i kundeservice eller om du en dag ender opp som direktør i et stort konsern.


 5. Du lærer deg å kommunisere effektivt – skriftlig og muntlig
  Avhengig av hvilke kanaler dere benytter der du får deg jobb, vil du kunne få deg uvurderlig trening i å kommunisere med andre mennesker ved bruk av telefon eller skriftlig via mail, sosiale medier eller chat. Vi har ofte sagt at kundeservice er den viktigste kommunikasjonsfunksjonen i en bedrift, og dermed er det også viktig at medarbeiderne er dyktige i å kommunisere. Denne treningen gir deg en uvurderlig praksis, som du aldri vil kunne tilegne deg på samme måte ved å bare lese om det i bøker.

 å jobbe innen kundeservice gir deg flere unike kunnkskaper som du kan benytte i videre karriere

Er det noen fremtid i kundeservice, da?

Kundeservice slik vi kjenner det i dag, vil sannsynligvis bestå i mange år til. Men vi ser at enkelte oppgaver blir automatisert og robotisert. Dette fører til at de som jobber innen kundeservice får nye oppgaver å jobbe med – for noen skal jo sørge for at disse automatiserte prosessene fungerer som de skal. Man vil nok også se at kundebehandlere vil få stadig mer avanserte saker å jobbe med, siden disse robotene vil kunne ta unna mange av de enkleste og repeterende oppgavene i kundesenteret.

Robottrener er en ny type stilling man vil se dukke opp i forskjellige kundeserviceavdelinger fremover, og i stadig større grad. Dette er en jobb som kommer til å bli viktig, og som krever mye av det samme som man ser etter i en dyktig kundebehandler. Hva dette innebærer vet vi ikke helt omfanget av enda, men til å begynne med vil en slik stilling innebære å designe samtalene som kunstig intelligens skal føre med kunden, for best mulig kundeopplevelse.

 

Om du liker å jobbe med mennesker, og ikke er redd for å bane vei for å finne nye løsninger vil vi absolutt anbefale deg å vurdere kundeservice som en karrierevei. Det vil gi deg mange viktige erfaringer og verktøy som du kan benytte videre i arbeidslivet – om du i det hele tatt ønsker å bytte karriere, når du først har innsett hvor gøy vi har det på jobb, da.

 

New call-to-action Topics: Kundeservice, Rekruttering, Personal

Written by Tommy Arnesen

Tommy jobber som markedskonsulent i ProffCom. Han er lidenskapelig opptatt av gode kundeopplevelser og teknologien som muliggjør fremtidens kundereiser, og selvsagt det å skrive om disse temaene!